Územní plán

Záměr pořízení ÚP Žernovník, dle § 6, odst 5, písm.a) a § 44 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, schválilo ZO Žernovník na zasedání zastupitelstva č.2 dne 29.02.2012 a Pořizovatelem územně plánovací dokumentace obce Žernovník je na základě žádosti obce ze dne 08.03.2012 Městský úřad Blansko Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, který splňuje kvalifikační požadavky na pořizovatelskou činnost.

 

 

 

Inženýrské sítě v obci: