Kronika obce


Nejstarší zápis v kronice obce se datuje od roku 1922 a do dnešního dne je rozdělena do 3 částí.

První část je zpracována písemnou formou, mapuje období 1922 – 1980. Bohužel vzhledem ke stáří je ve  špatném stavu, nynější  kronikář postupně skenuje jednotlivé listy do elektronické podoby. V současné době má  hotovo období 1922 – 1947, které je k dispozici v místní knihovně.

Druhá část je taktéž v písemné formě, mapuje období 1980 – 2006. Především v této části kroniky je patrné, že jednotlivé zápisy mohou být více či méně ovlivněny osobním názorem kronikáře.

Třetí část, od  roku 2006 do současnosti, je zpracována v elektronické podobě. Předběžně se počítá s tím, že by byla tisknuta a svázána 1x za 10 let. Od roku 2007 jsou také dle zákona 132/2006 Sb. jednotlivé zápisy schvalovány obecním zastupitelstvem.

Pro potřeby kronikáře byla v roce 2005 zakoupena videokamera pro pořizování videozáznamů z akcí v naší obci, stejně tak digitální fotoaparát, nyní na obecním úřadě. Na pozici kronikáře se postupně vystřídali: Miroslav Hnilička, Ing. Josef Vašíček, p. František Škrabal st.,

 

 

 

Textovou část níže uvedených zápisů vytvořila Mgr. Šárka Novotná

Zápis v kronice 2017

Zápis v kronice 2016

Zápis v kronice 2015

Zápis v kronice 2014

Zápis v kronice 2013

Zápis v kronice 2012

Textovou část níže uvedených zápisů vytvořil Miroslav Hnilička

Zápis v kronice 2011

Zápis v kronice 2010

Zápis v kronice 2009

Zápis v kronice 2008

Zápis v kronice 2007

Zápis v kronice 2006

Zápis v kronice 2005

Zápis v kronice 2004

Zápis v kronice 2003

Zápis v kronice 2002

Zápis v kronice 2001

Zápis v kronice 2000

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

KRONIKA OBCE ŽERNOVNÍK

 

Kronika obce se datuje od roku 1922 a je rozdělena do 3 částí.

První část, zpracována písemnou formou, mapuje období 1922 – 1980 . Bohužel vzhledem ke stáří je ve špatném stavu, nynější kronikář postupně skenuje jednotlivé listy do elektronické podoby. V současné době má hotovo období 1922 – 1947, které je k dispozici v místní knihovně.

Druhá část, taktéž v písemné formě, mapuje období 1980 – 2006. Především v této části kroniky je patrné, že jednotlivé zápisy mohou být více či méně ovlivněny osobním názorem kronikáře.

Třetí část, od roku 2006 do současnosti, je zpracována v elektronické podobě. Předběžně se počítá s tím, že by byla tisknuta a svázána 1x za 10 let. Od roku 2006 jsou také dle zákona…….jednotlivé zápisy schvalovány obecním zastupitelstvem.

Pro potřeby kronikáře byla v roce 2005 zakoupena videokamera pro pořizování videozáznamů z akcí v naší obci, stejně tak digitální fotoaparát, nyní na obecním úřadě.

Na pozici kronikáře se postupně vystřídali (chronologicky):……………………….,František Škrabal st., Miroslav Hnilička