Les

Lesní hospodářský plán

Aktuální

Název LHC

Obecní lesy Žernovník

Kód LHC


Platnost LHP od

1.1.2011

Platnost LHP do

31.12.2020

Zhotovitel ( taxační kancelář )

LESPROJEKT BRNO, a.s., Vrázova 1, Brno - Žabovřesky

Rozloha lesní půdy

Plán s výměrou lesa 59,2647 ha

Procentuální zastoupení etáží

0 %

 

 

 

 

Informace o dřevinách

Dřevina

Plošné zastoupení v %

Maximální výška (m)

Maximální tloušťka (cm)

SM

72

32

44

BO

10

28

33

DB

7

26

45

HB

4

19

27

MD

2

26

35

JD

1

26

30

JV

1

17

18

BR

0

11

12

DG

0

7

12

BB

0

18

33

JS

0

20

21

TP

0

20

34

LP

0

14

15

OL

0

22

24

OS

0

13

14

JIV

0

9

10

Tato tabulka obsahuje pouze informace o dřevinách s plošným zastoupením nad 1%