Informace zveřejňované o povinném subjektu dle Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název Obec Žernovník
2. Důvod a způsob založení Obec Žernovník vznikla na základě Ministerstva vnitra ČR, podle
ustanovení §11 zák.č. 367/1990Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410/1992 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.
3. Organizační struktura Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím členů zastupitelstva a účetní.
4. Kontaktní spojení
obec Žernovník
Žernovník 2
679 21 Černá Hora

telefon: 724 186 140, 724 186 141
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Žernovník
Žernovník 2
679 21 Černá Hora
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Žernovník
Žernovník 2
679 21 Černá Hora
4.3. Úřední hodiny

Každou středu: 19 - 20 hodin

4.4 Telefonní čísla 724 186 140, 724 186 141
4.5 Adresa Internetové stránky http://www.zernovnik.cz
4.6 Adresa e-podatelny Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
4.7 Další elektronické adresy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
5. Bankovní spojení

ČSOB Blansko

účet 218 828 847 / 0300

6. IČ 00637289
7. DIČ CZ00637289 pouze na činnost les, voda
8. Dokumenty v sekci úřední deska
9. Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání

Místem pro osobní podání žádosti, stížnosti, podnětu či jiného dožádání a dále místem, kde lze obdržet rozhodnutí případně vydaná obecním úřadem, je kancelář starosty obce na adrese:

Obecní úřad Žernovník
Žernovník 2
679 21 Černá Hora

Podat osobně žádost nebo obdržet rozhodnutí lze na uvedené adrese v úřední dny obecního úřadu t.j. každou středu.
Písemně lze podat žádost o informaci na adrese:

Obecní úřad Žernovník
Žernovník 2
679 21 Černá Hora

10. Opravné prostředky Opravné prostředky
11. Formuláře Žádost o informaci
12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Veškeré návody lze najít na portálu veřejné správy

13. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejpoužívanějších právních předpisů

13.1.

Vydané právní předpisy

Obec Žernovník vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

14.

Úhrady za poskytování informací

(Úhrada za poskytování informací ze zákona č.106/1999 §17): Při podání žádosti  o podání informace bude občan seznámen s předpokládanou cenou za podané informace, která nepřesáhne uvedené částky.
Informace bude vydána až po zaplacení poplatku

14.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Základní sazba při poskytování informací vyžadující práci:
- do jedné hodiny 200 Kč
- za každou započatou hodinu práce 200 Kč
14.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

15. Licenční smlouvy

Vzor licenční smluvy

Vzor licenční smlouvy dle §14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
15.1 Výhradní licence V současné době nejsou obcí Žernovník poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.